На 4 май 1917 г. е роден академик Веселин Хаджиниколов.

Той е един от най-продуктивните пещерски автори и изследователи. Научно – изследователското му дело обхваща повече от 400 труда из областта на историята, етнографията, проблемите на историографията, профсъюзното движение и др. Едни от най – значимите му изследвания са посветени на българо – руските отношения, на проблемите на българската етнография и Стопанската ни история.
Веселин Хаджиниколов учи в Духовната семинария в Пловдив, след което завършва през 1941 г. Духовната академия в София. През 1944 г. за кратко време е учител Пещера, но се премества в София, за да следва право в Софийския университет. През следващите години той се отдава на активна научна, изследователска и преподавателска дейност. Става асистент по Стопанска история и преподавател по история на КПСС в Университета. По – нататък следват: Научен сътрудник при БАН /1951г./, доцент по стопанска история във ВИИ “Карл Маркс”/сега УНСС/, професор и зам. ректор на същия институт /1960- 1963 г./, Старши научен сътрудник и професор в Института по история при БАН /1972г./, Доктор на историческите науки, Директор на Етнографския институт с музей /1972 г./, главен редактор на сп.”Исторически преглед” /1974 г./ и сп.”Българска етнография” /1975 г./, Член – кореспондент на БАН /1974 г./ и академик /1987 г./. Умира на 4 юли 2003 г.