Васка Георгиева Симонова е родена през 1950 г. в Пещера. Незабравимата учителка, възпитала десетки деца да обичат и разбират музиката е дъщеря на Георги П. Стайков. През 1972 г. завършва Висш музикално-педагогически институт в Пловдив. От завършването си до 1975 г. работи като учител в ЕСПУ „Кл. Охридски“. Била е преподавател в Педагогически институт за детски учители в Пазарджик от 1975 до 1982 година. , следва преподавателски стаж до 1994 г. в СОУ в Пещера. Участвува в регионални педагогически четения в Стара Загора /1989/, в окръжни и общински прегледи на художествената самодейност . Била е член на настоятелството на читалище „Виктор Юго от 1989 до 1990 година. Заедно с колежката си Стефка Стоянова запознава слушателската аудитория с произведения на класическата музика в първото в града частно Радио „Витатон“. Нейни възпитаници стават ученици в музикални училища в страната и днес са доказани инструменталисти и изпълнители.