Атанас Костов Стаматов, роден на 1 септември 1953 г. в град Пещера, е български философ и историк на културата. Преподава история на философията и история на българската философска култура в МГУ „Св. Иван Рилски“, СУ „Св. Климент Охридски“и Нов български университет. Автор е на десетки изследвания в областта на българската философия, история и културна антропология. Член-основател е на Института за средновековна философия и култура (София). Председател на Управителния съвет на Института за българска философска култура (София).
Като историк на философията аргументира тезата за ключовата роля на понятието „философска култура“ при документалните структурно-функционални изследвания в областта на философската българистика; понятие, което дава възможност за оптимални контекстуализации на философските идеи. Културно-историческите му интереси са насочени към ранната българска история. Той въвежда в реална историографска употреба арменските извори за ранната българска история. Ат. Стаматов е един от авторите, съставителите и отговорни редактори на първото пълно историко-картографско представяне на българските земи и българите в европейската и арабописмената картографски традиции.
Възпитаник е на СПУ „Св. Климент Охридски“ (Пещера). Завършва философия и социология в СУ „Св.св. Климент Охридски“(1977). Придобива научните степени „доктор по философия“ с дисертация на тема „Неохегелианството в България“ (1985) и „доктор на философските науки“ с десертация на тема „Идеи за историята в българската културфилософска книжнина – 1878/1948 г.“ (2000). Избран е за професор по история на философията през 2001 г.
Член е на редакционните колегии на списание „Философски преглед“ (1991 – 1993); на философската библиотека „Семинар-333“ (1994-); отговорен редактор на Известията на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски“ (2001 – 2005) и на сп. „Български философски преглед“ (2011-).
Работи активно в областта на историята на философията и българската философска култура, историографията, философия на историята и културната антропология.
От 2012 г. е ръководител на катедра „Философски и социални науки“ към Хуманитарния департамент на МГУ „Св. Иван Рилски“.
Атанас Стаматов е член и на Българския фотоклуб. Има публикувани фотографии в периодичния печат и книгоиздаването. Участвувал е в изложби на групата „f-45″.
Информацията е от Уикипедия.