Дванайсетокласникът Димитър Павлов, ученик в Parkview High School е първият българин, удостоен с печат за двуезичност в Джорджия след като положи успешно писмен и устен изпит по роден език ALTA в Българското училище в Атланта „Св. Константин-Кирил Филососф“.
Митко е роден в град Пещера и учи в родния си град до шести клас, след което цялото му семейство имигрира и се установява в американския щат Джорджия.

„Знанията му по роден език са трайни, а и в семейството ни се говори само на български и ние не сме позволили децата да го загубят“- разказва с гордост майка му Таня Павлова. След като тя научава, че в щата Джорджия програмата за двуезичие е приета от 2016 година се свързва с директора на Българското училище в Атланта, откъдето получава пълна информация и съдействие за всички стъпки до получаването на печата като признание за владението на още един световен език, освен английскии и приложено в американската му диплома. Това автоматично дава квалификация за 3 университетски кредита при новоприети студенти и е предимство и мотивация за всяко двуезично дете.
И двата теста по БЕ не затрудняват Димитър и той получава максимални резултати за владеенето му 4+ по американската скала за оценяване ILR.
Пътят за признаването на Българския език в Джорджия е установен и вече утвърден благодарение на упоритата работа на ръководството на Българското училище в Атланта „Св. Константин-Кирил Философ“.
„Тук няма институции като консулство или посолство, които да ни представляват пред местните власти, затова по наша инициатива открихме и показваме пътя за българските ученици“ -споделя директорът на училището Силвия Костова.