Тя не е от Пещера. Дори не е родена тук. Но години наред популяризира община Пещера с неуморната си дейност. Доказва, че дори и на село се случват и проекти, и дейности. Марена Вачкова направи Радилово и своето читалище „Зора-1903“ национално известно, а вероятно и в чужбина. Коя е тя?

Марена Вачкова е родена през 1963 година в гр. Гоце Делчев. През 1982 година завършва СМУ в село Широка Лъка със специалност „Народно пеене”, след това завършва ВБУ гр. София със специалност „Библиография и библиотекознание”.

От 1987 година работи в Народно Читалище „Зора -1903” село Радилово като Библиотекар, секретар, ръководител състави, отговорник музейна сбирка село Радилово. От 40 години издирва и събира обичаи, легенди и автентичен фолклор.

От векове едно от големите събития във всяко семейство е организирането на сватбеното тържество и всички ритуали свързани със сватбената обредност. Много от ритуалите са запазени и до днес. Други са възстановени  благодарение програма живи съкровища, като  например кешкека, но има и забравени, които могат да се възродят.

Такъв е ритуалът за украсяване на накалите.

След годежа на младите и двете семейства започват подготовката за сватбата. Задължително в семейството на младоженеца най-възрастната жена започва най-напред с отглеждане на кваса за сватбените пити. От този квас трябва да се раздаде на сватбарите в дома на младоженеца, да се носи в дома на кума и в дома на булката.  Нейна е и задачата да  следи и ръководи младите за приготвяне, както на всички пити необходими за сватбеното тържество, така и за украсяването на накалите специално за питите на кума и кумата, пряпореца /сватбеното знаме/ и бъклицата на побратима.

Накалите /сватбени дръвчета/ са специално украсени дръвчета на кума с три разклонения, на които има задължително ябълки на върховете и са украсени с цветя, миризлива метла, крушовче и завити с червен конец. За направата им се използва отрязан клон от плодно дръвче с разклонения. Дръвчето на кумата дървото е с две разклонения и съдържа същите  елементи.  Тези дръвчета се поставят на специалните пити на трапезата пред кумовете.  С тях се засвидетелства уважението на младото семейство към техните кумове.  След като привърши сватбеното празненство тези пити и дръвчета ги прибират кумовете. Кумовете пазят накалите и се гордеят, че са имали честта да бъдат кумове на младото семейство.

Ритуалът е важен символ в сватбената обредност.  В миналото се е следял да бъде предаван на поколенията.  В наши дни все по-рядко се извършва. Идеята ни е отново да заеме мястото си в сватбеното тържество и да се възстанови връзката и уважението между младите семейства и техните кумове.