Във времена, когато в Османската империя са се режели главите на бунтуващите се против властта, един мюсюлманин – Осман Нури Ефенди, спасява град Пещера от съдбата на съседния му Батак. Изправил се сам срещу башибозука, той, съвсем като на кино, заявява, че би споделил съдбата – добра или зла – на християните в Пещера. След Освобождението той осиновява много останали без родители българчета, помага и за създаването на новата българска държава. Като главен мюфтия Осман никога не е забравял празника на спасеното от него население на Пещера (19 януари). Винаги пристигал официално облечен, декориран с ордените си. Присъствал на водосвета и на военния парад при Кавака, където поднасял поздравленията си на видните граждани. Строител на нова България.
След Освобождението Осман Нури Ефенди е обявен за народен герой и получава пенсия, като български герой и борец.